top of page
SIN VIOLENCIA GANAMOS TODOS.jpg
logo.png
סאטן עבה 100-145   מט.jpg

אסטודיאנטס ת"א הוא פרויקט חברתי-ספורט שמוצא בכדורגל - ובספורט בכלל - הזדמנות לאחד בין האנשים ממגוון רבדים תרבותיים וחברתיים.

מאז הקמתו, מועדון האוהדים של אסטודיאנטס ת"א מחויבת עם החברה המקומית תוך מיקוד בדו-הקיום. הקבוצה המייצגת מורכבת מצעירים מבקשי מקלט בעיקר מאפריקה, מעולים חדשים מכל העולם וצעירים ישראלים. כולם ביחד מחזקים את הערכים החברתיים בקהילה. 

הסולידריות היא עוד אחד מהערכים החיוניים שבפרויקט. שיתוף הפעולה עם ארגונים ועמותות שונות, תרומות ועזרה לקהילות עם פחות אמצעיים הם חלק מהיום יום של אסטודיאנטס ת"א.

 

 

 

PATREON.png
     תרומתך לאסטודיאנטס ת"א 
bottom of page